Υποτροφία βραβείο του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης