Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙ.Π.Μ.Σ.) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση
προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές
δυσκολίες και στις οικογένειές τους»

Παράταση υποβολής δηλώσεων έως 27.09.2013