ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Μ.Π.Σ.)


Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΝΕΟ!! Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» - ΜA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning


Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές». Κατευθύνσεις α) Διακυβέρνηση και β) Δημόσιες Πολιτικές
Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

2. ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου στην «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Κατευθύνσεις:

α) Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας / Political Economy of International Business,

β) Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ασφάλειας / Political Economy of International Security,

γ) Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Ανάπτυξης / Political Economy of International Development
Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές» (στην αγγλική γλώσσα) (Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος),  και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).)
Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού

4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού

5. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»
Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://pedis.uop.gr και www.eetaa.gr/pms


Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος 

ΠΜΣ "Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές -Space Science, Technologies and Applications" - Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 


Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

«Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων». Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος , &  www.latsis-foundation.org


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

«Οικονομική Ανάλυση» . Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος

«Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος

«Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» - Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος


Τμήμα Φιλολογίας

«Ηθική Φιλοσοφία» Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό με το Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙ.Π.Μ.Σ.)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηθική Φιλοσοφία"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 


Τμήμα Νοσηλευτικής

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»


Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Κατευθύνσεις: a) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές), b) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας, c) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη. Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος

 


Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙ.Π.Μ.Σ.)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 27.09.2013

Μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής

Μεταπτυχιακό Cultural Heritage Materials and Technologies