Συγκεντρωτικά στοιχεία ψηφοφορίας:

o   Εγγεγραμμένοι 126

o   Ψηφίσαντες 123

o   Έγκυρα 123

o   Λευκά 1

 

Έλαβαν:

o   Μασσέλος Κωνσταντίνος 68

o   Σκλιάς Παντελεήμων 54

 

Πρύτανης αναδεικνύεται ο κ. Μασσέλος Κωνσταντίνος

 

 

 

 

Τελικό Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (αρχείο σε μορφή .pdf)