Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ