Πρόγραμμα Υποστήριξης Διπλωματικών

Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Περιόδου Ιουνίου  2013

 Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, ώρα: 16.30

Αίθουσα

 

16:3  Mapping the Policies and the Impact of Science and Technology activities at local and regional level

             -   Μπάρλα Πηνελόπη (ΑΜ 01 2010 10)


Εκ της Γραμματείας του ΠΜΣ

του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής