Την Πέμπτη 18/04/2013, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, στην Αίθουσα Ρωμαίου και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Δρ. Δημήτρη Σακελλαρίου, Γεωλόγου (Διευθυντή Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ) με θέμα "Θαλάσσια Γεωαρχαιολογία: μέθοδοι έρευνας για τον εντοπισμό, χαρτογράφηση και μελέτη υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων".