Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών επίσης χορηγεί υποτροφίες:

 • σε προπτυχιακούς φοιτητές που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις προαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ.
  (Πληροφορίες στο Τμήμα φοίτησης ή στο ΙΚΥ, κα Παπαγιαννάκη, τηλ : 210.3726.360)
 • στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού τμήματος μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών
  (Πληροφορίες: Ξαρχουλάκου, Σομπόνη, τηλ.: 210.3726.352, 210.3726.355)
 • σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εξωτερικό
  (Πληροφορίες: κα Αδαμαντιάδου, Αδαμοπούλου, Μεταξά, τηλ.: 210.3726.303, 210.3726.326, 210.3726.327)
 • σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στην Ελλάδα (Πληροφορίες: κα Κουρκούτα, Κόττη, Διαμαντοπούλου, τηλ.:210.3726.308, 210.3726.354, 210.3726.353)
 • σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (Πληροφορίες: κα Σομπόνη, τηλ.: 210.3726.355)
 • σε Έλληνες πτυχιούχους για έρευνα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  (Πληροφορίες: κα Δελλή, τηλ.: 210.3726.328)

Το Ι.Κ.Υ., τέλος, διαθέτει προγράμματα:

 • ανταλλαγών αλλοδαπών/ομογενών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» του Κολλεγίου της Βοστόνης και Ελλήνων φοιτητών/πτυχιούχων των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας. (Πληροφορίες: κα Κουρκούτα, τηλ.: 210.3726.308)
 • υποτροφιών σε :
  α) αλλοδαπούς (αλλογενείς - ομογενείς για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα, μετεκπαίδευση, εξειδίκευση, συλλογή ερευνητικού υλικού, παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στην Ελλάδα.
  (Πληροφορίες: κα Μικεδάκη, Χριστοδούλου, Καρακατσάνη, τηλ.: 210.3726.301, 210.3726.325, 210.3726.324)
  β) Κυπρίους για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
  (Πληροφορίες: Χόρτη, τηλ.: 210.3726.359)
οικονομικής ενίσχυσης ομογενών και Παλαιστινίων φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων (Πληροφορίες: Μικεδάκη, Μαμά, Χριστοδούλου, τηλ.: 210.3726.325, 210.3726.324, 210.3726.333)