Σε κάθε φοιτητή δίνεται ειδικό Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο)-  για έξι (6) χρόνια. Το Πάσο ισχύει για όλο τον χρόνο (1 Σεπτεμβρίου - 31 Αυγούστου). Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούρια Πάσο. Σε περίπτωση απώλειας του χορηγείται νέο, ένα μήνα μετά τη δήλωση της απώλειας που πρέπει να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές είναι (Υπ. Πράξη 99/22-08-90) :

  1. Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  2. Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25%.
  3. Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
  4. Στις ομαδικές (τουλάχιστο 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του συνολικού ναύλου.