ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ