Πληροφορίες σχετικά με τον χάρτη: Α= έξοδος Απο Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου-Τρίπολης, Β= Πρυτανεία, C= Οικονομικές Υπηρεσίες, D= Σχολές. Προσοχή! Πιθανόν να υπάρχουν πιο σύντομες διαδρομές απο το σημείο Α προς το κάθε άλλο σημείο ξεχωριστά

ΧάρτηςΔιαδρομή