Τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής