Σχολές και Τμήματα

Με τα Προεδρικά Διατάγματα 138/2002, 118/2003 και 109/2006, καθώς και με το Νόμο 3391/2005/ ΦΕΚ 240 και το Π.Δ. 70/2013, ο ακαδημαϊκός χάρτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:


Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικήςμε έδρα την Τρίπολη.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το τμήμα προκύπτει από την συγχώνευση των τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2013-14.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04


Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

ΤμήμαΙστορίας, Αρχαιολογίας και ΔιαχείρισηςΠολιτισμικώνΑγαθών

Τμήμα Φιλολογίας

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06.


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο. (ssps.uop.gr/)

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08.


Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα το Ναύπλιο.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Αρχικό ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2003-04.


ΣχολήΕπιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το πρώτο Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και το δεύτερο από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06.