Η κατάταξη των κατόχων πτυχίων Α.Ε.Ι., ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών,  Τ.Ε.Ι. και ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών, θα γίνει στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

 

Η κατάταξη θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Εξάμηνο εγγραφής ορίζεται το Τρίτο (Γ’) του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:


1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

(εξεταστές/βαθμολογητές: Καθηγ. Αθανάσιος Κριεμάδης και Λέκτορας Ουρανία Βρόντου)


Ύλη

 

 1. Ο μάνατζερ, οι διοικητικές ικανότητες και η ανάπτυξή τους  
 2. Ηθικοί κανόνες και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 
 3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας 
 4. Στρατηγική Διοίκηση 
 5. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. 
 6. Δομή οργανισμού, ανασχεδιασμός και οργανωτική κουλτούρα. 
 7. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Επιλογή, Κατάρτιση και ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Παρακίνηση, κλπ.). 
 8. Ηγεσία. 
 9. Επικοινωνία. 
 10. Ομαδική εργασία. 
 11. Έλεγχος και τεχνολογία πληροφοριών. 
 12. Διαχείριση αλλαγής. 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Eκδόσεις Γεωργία Μπένου, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2002

Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard, 2011

 


2. Εισαγωγή στηνΑθλητική Επιστήμη – Βιολογία της Άσκησης

(εξεταστές/βαθμολογητές: Καθηγ. Α. Στεργιούλας και Επ. Καθηγ. Γεώργιος Κυπραίος)

 

 Ύλη


 1. Οι τραυματισμοί στο ερειστικό σύστημα. Τα κατάγματα.
 2. Οι τραυματισμοί των αρθρώσεων.
 3. Οι τραυματισμοί των μυών και τενόντων.
 4. Οξείς και χρόνιοι τραυματισμοί στη Σ.Σ.
 5. Άσκηση και καρδιαγγειακό σύστημα.
 6. Η ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων (της φυσικής κατάστασης)
 7. Οι κινητικές δεξιότητες και οι διδακτικές μέθοδοι
 8. Το περιεχόμενο της αθλητικής αγωγής
 9. Σκοποί και στόχοι της αθλητικής αγωγής
 
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Τραυματισμοί στα σπορ, Εκδόσεις Συμμετρία, Στεργιούλας Α. (1989), Αθήνα

Βιολογία της άσκησης, Εκδόσεις Συμμετρία, Στεργιούλας Α. (2005) Αθήνα

Διδακτική και μεθοδική της αθλητικής αγωγής (φυσικής αγωγής), Εκδόσεις University Studio Press Α.Ε., Αυγερινός Θεόδωρος, Κυπραίος Γεώργιος, (2012) Θεσσαλονίκη

 

 

3. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

(εξεταστές/βαθμολογητές: Αναπλ. Καθηγ. Ιωάννης Δουβής και Λέκτορας Πηνελόπη Αθανασοπούλου)


Ύλη


 1. Βασικές έννοιες μάρκετινγκ
 2. Ιστορική εξέλιξη του μάρκετινγκ
 3. Συμπεριφορά καταναλωτή
 4. Έρευνα μάρκετινγκ
 5. Τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση
 6. Το μίγμα μάρκετινγκ
 7. Στρατηγική μάρκετινγκ - Το πλάνο μάρκετινγκ
 8. Μάρκετινγκ υπηρεσιών - χαρακτηριστικά υπηρεσιών, εκτεταμένο μίγμα μάρκετινγκ
 9. Διεθνές μάρκετινγκ
 10. Νέες τεχνολογίες και μάρκετινγκ - ίντερνετ μάρκετινγκ, mobile μάρκετινγκΠροτεινόμενη βιβλιογραφία:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Πασχαλούδης Δημήτριος, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Γαλάνης Βασίλειος Π., Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, 23100  Σπάρτη) από 1 - 15 Νοεμβρίου 2012, με τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά)
 2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο  
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.Η Αίτηση σε μορφή .doc

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού