Χριστοδημητροπούλου Μαρία
Category:Κεντρική Διοίκηση
Position:Γραμματέας Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Address
Ερυθρού Σταυρού 18
Τρίπολη
22100

E-mail mchristo@uop.gr
Telephone 2710-230003


 














«Previous